Uporaba CAD/CAM tehnologije v protetični rehabilitaciji na zobnih vsadkih

Pacienti pričakujejo od protetične rehabilitacije na zobnih vsadkih največ kar je sploh možno v protetični stomatologiji doseči. Vzrok so seveda visoka cena, ki jo v osnovi pogojuje že uporaba zobnih vsadkov in relativno dolgotrajen in naporen postopek, kar pacienti občutijo tudi na lastni koži. Rezultat mora biti tako primeren vložku, ne glede na problematiko, s katero se terapevt na poti do cilja srečuje. Kirurg, protetik in zobotehnik lahko na osnovi digitalne podpore kot ekipa dosežejo zadovoljive rezultate. CAD/CAM tehnologija je tako postala nosilec kiruške in protetične podpore.

Ko se odločamo o načinu terapije je odločilnih nekaj dejavnikov: oralno zdravje pacienta, njegove želje, finančna sposobnost in sposobnost sodelovanja pri terapiji. Nepogrešljivo je planiranje v obratni smeri (backward planning) s katerim je mogoče že na začetku terapije ugotoviti zadostnost ali nezadostnost parametrov, ki vplivajo na implantcijo, za končno izdelavo protetičnega dela.

Veriga digitalne obdelave ima primarne komponente: skener (tudi intraoralni)  za digitalno zbiranje podatkov, program za njihovo obdelavo, ter odgovarjajoča strojna oprema. V ožjem smislu tehnologija pomeni izdelavo protetičnih nadomestkov (v tem primeru na vsadkih), začasnih ali trajnih, z metodo rezkanja pripravljenih blokov iz različnih materialov: zirconijev oksid, aluminijev oksid, infiltrirana keramika, steklokeramika, titan , plemenite in neplemenite kovine, akrilat in vosek. Zaradi načina ˝hladne˝ obdelave materialov ima tehnologija določene prednosti pred klasično obdelavo materialov: konstantna kakovost, materiali brez notranjih napetosti  in ponovljivost izdelka, ker se vsi podatki o izdelavi hranijo v digitalnih oblikah. Pri opisanem načinu je izjemnega pomena, da so vse komponente izdelave medsebojno dobro usklajene. Kljub digitalizaciji in poenostavljanju postopkov je natančnost in kvaliteta izdelka še vedno odvisna od izkušenosti  in strokovnega znanja zobnega tehnika in zobozdravnika.

Vstopna vrata za digitalizacijo podatkov in izdelavo protetičnega izdelka predstavlja skener.  Služi za posnetek začetnega ali vmesnih stanj. Začetno stanje lahko predstavlja stanje v ustih (intraoralni skener) ali analogno vzet odtis ali iz njega izlit analogen model stanja. Z uporabo programov se zatem lahko oblikujejo začasne krone, začasni mostovi, končne krone, mostovi, primarne in sekundarne strukture in tercijarna dela za mobilne restauracije. Na razpolago so nam različna programska orodja za postavitev in obdelavo robov, kontaktnih točk, oblikovanje grizne površine,  določitev odnosa z antagonisti in oblikovanje virtualne artikulacije.

Individualno oblikovane nadgradnje v transkaninem sektorju omogočajo optimalno obliko skeleta konstrukcije, v estetsko občutljivem področju pa optimalen potek gingivalnega roba.  Pri izdelavi posamičnih kron je mogoča optimalna retencijska oblika, mejo preparacije pa je mogoče individualno oblikovati tako, da se ostanki cementa z lahkoto v celoti odstranijo.

Začasne fiksne konstrukcije na vsadkih imajo posebno težo pri komplaksnejših oskrbah. Začasna oskrba sama po sebi nudi relativno dobro rehabilitacijo, ki je glede na podaljšan čas osteointegracije, posebej v zgornji čeljustnici, obvezna. Hkrati  nudi terapevtu vse potrebne podatke za končno konstrukcijo. Vertikalna dimenzija, okluzija, fonetika, higijena, estetika so parametric, ki jih je na začasnem nadomestku mogoče med časom funkcije spreminjati in prilagajati individualnim željam pacienta in seveda daktrinarnim zahtevam. Začasen nadomestek, ki ustreza vsem zahtevam, je mogoče pred izdelavo končnega izdelka skenirati, iz dobljenih podaatkov pa generirat končen izdelek. Fiksne konstrukcije je mogoče pritrditi s cementom ali vijaki.

Gredi je mogoče zaradi natančnih digitalnih postopkov izdelati brez napetosti v materialih,  tako da so materiali za idelavo lahko visoke trdote in trdnosti: titan, zirconijev dioksid… Oblike gredi so lahko zelo različne in si jih terapevt in tehnik svobodno izbirata. Sekundarne konstrukcije na gredeh je prav tako mogoče izdelati s pomočjo CAD/CAM tehnologije. V pomoč so delovni modeli, gingivalne maske in načrti postavitve zob, katerih karakteristike se uporabijo pri pripravi digitalnega modela.

Velika prednost izdelave konstrukcij z metodo CAD/CAM v primerjavi s klasičnim načinom izdelave konstrukcij je v tem , da se napakam, ki se pojavljajo pri klasični oskrbi načrtno lahko izognemo ali jih vsaj omilimo kar omogoča predizdelava virtualnega stanja, ki nas na te napake vnaprej opozori, sistem sam pa jih lahko tudi popravi. Pogoj za pravilno in dobro delovanje sistema in s tem tudi za popoln izkoristek visoke tehnologije, ki jo nudi, je konstantna in dobra komunikacija med zobnim tenikom in terapevtom.