Robert sprašuje:

Ali so snovi, ki jih imamo v amalgamskih zobnih plombah zelo strupene


Zobozdravnik Tomaž Rotar odgovarja:

Amalgam je bil dolgo časa tema polemik v strokovnih zobozdravniških sredinah, ravno zaradi vprašanja kaj in koliko so snovi v njem zares škodljive. Škodljiva snov je živo srebro (Hg) oziroma njegovi hlapi, ki se sproščajo iz plombe. Bistveni del tega se sprosti ob izdelavi plombe ali kasneje ob demontaži, manjši delež pa ni omejen na ta dva momenta ampak je stalno prisoten. Zadeva se zdi resna, vendar pa je potrebno poudariti, da so količine izrdno majhne in so v primerjavi s količinami živega srebra, ki ga dobimo s hrano ali kako drugače iz okolja, skoraj zanemarljive. Zato bi težko rekli, da so amalgamske plombe zares škodljive, vprašanje je bolj kot ne načelno; ne moremo trditi, da so plombe popolnoma brez škodljivosti, vendar ob zdravem primisleku in podatkih ugotovimo, da v tem primeru sploh ne gre za zastrupljanje organizma. Večji problem je ekološko vprašanje, saj so do nedavnega velike količine odpadnega amalgama končale v odtokih, talnih porah ordinacij itd... Amalgam je še vedno dobro sredstvo izbire za plombe v transkaninem področju (od trojk nazaj) vsaj v primerjavi z belimi plombami. Je edino sredstvo, ki se pri strjevanju širi in s tem poskrbi za izredno dobro obrobno zaporo plombe. Poleg tega ima visoko lomno trdnost in majhno obrabo. Edini problem tako rekoč je estetski. Lep dan še naprej!