Tone sprašuje:

Ali lahko telo zavrne zobni vsadek? Kakšni so uspehi vsaditve?


Zobozdravnik Tomaž Rotar odgovarja:

Zobni vsadki spadajo med zaneslivejše oralno kirurške storitve, vendar tudi tu lahko beležimo določen delež neuspehov. Izgube delimo na zgodnje in pozne. Zgodnji zgubi botrujejo zapleti med samim posegom vsaditve (krvavitve, slaba gostota kosti, slabi anatomski pogoji, neizurjenost operaterja...) ali kmalu po njem (krvavitve, infekcije, takojšnja preobremenitev, nespoštovanje navodil po posegu...). Pozne izgube pa so predvsem posledica neprimernega pacientovega ravnanja (kajenje, in slaba higiena). Oba vzroka botrujeta nastanku priimplantnih vnetij (periimplantni mukozitisi in periimplantitisi), ki povzročijo počasno izgubo kostne mase okoli vsadka in s tem njegov izpad. V Sloveniji beležimo 90% deset letno preživetje vsadkov. Spodnja čeljustnica je za vsaditev zaradi visoke kostne gostote mnogo bolj primerna kot zgornja. Kar pogumno na operacijo!