FAQ sprašuje:

Zobozdravnik mi je svetoval izdelavo spodnje delne proteze z ulito bazo. Do sedaj sem imel navadno akrilatno delno protezo. Ali je svetovana proteza res boljša?


Zobozdravnik Tomaž Rotar odgovarja:

Proteza z vlito bazo je v primerjavi z navadno akrilatno protezo mnogo bolj rigidna, kar pomeni, da se pri obremenitvah na udaja silam, ki nanjo delujejo. Posebno oblikovani retencijski elementi, torej zapone in naslonke, pritrjuje protezo na zobe nosilce na tak način, da so le ti obremenjeni v svoji navpični osi. Rigidnost proteze in oblika retencijskih elementov skrbita, da obremenitev pri delovanju proteze ne povzroča majavosti in izgubo lastnih zob, kar za navadno akrilatno protezo vsekakor ne moremo trditi. Doktrina akrilatno protezo smatra le kot začasni snemnoprotetični nadomestek. Zaradi ulitih zapon, katerih prožnostne lastnosti so mnogo boljše od peresne žice, ki tvori zapone pri akrilatni protezi, je pritrjevanje take proteze na zobe nosilce mnogo boljše. Zaradi močne kovinske konstrukcije je proteza odporna na lom že pri zelo majhnih premerih elementov, tako je končen izdelek lahko mnogo bolj gracilen in paciente manj moti pri delovanju. Ker se večji delež griznih sil prenaša na zobe nosilce, je podporna sluznica in pod njo ležeča kost manj obremenjena, kar pomeni, da se bo čeljust počasneje raztapljala, dalj časa nudila ustrezno anatomsko podlago za delovanje proteze in s tem pacientu zgotavljala izgubljene lastne zobe.