Franci sprašuje:

Zgoraj imam totalno protezo na 3 svojih zobeh levo 2x, desno 1x.  Proteza je zelo v redu, vendar me moti nebna plošča.

Protezo bi obdržal, brez nebne plošče..


Prosim za vašo rešitev, postopek in ceno, ter koliko časa je potrebno pri vas čakati.


Sem star 49 let in zdrav!


Najlepša hvala za odgovor! 


Zobozdravnik Tomaž Rotar odgovarja:

Spoštovani!

Predlagam rešitev s štirimi vsadki in protezo brez nebne plošče. Vse vsadke se vstavi naenkrat. Po posegu počakamo približno štiri mesece do izdelave končne proteze. Cena:
-750 Eur (vsadek)  X 4 = 3000 Eur
-900 Eur  (proteza z ulito bazo) X 1 = 900 Eur.
Lahko se odločite tudi za fiksnoprotetično rešitev za kar potrebujemo šest vsadkov in kovinsko keramično konstrukcijo z dvanajstimi zobnmi. Cena:
-750 Eur (vsadek) X 6 = 4500 Eur
-420 Eur (krona na vsadku) X 6 = 2520 Eur
-210 Eur (vmesni člen) X 6 = 1260 Eur.
V ceno so vključeni vsi materiali in postopki od začetka do končnega cilja, vključno z začasnimi nadomestki. Čakalno dobo poiskušamo prilagoditi potrebam posameznika.

Lep dan še naprej!